Här kan du anonymt anmäla misstänkta allvarliga missförhållande gällande Rolf Viebkes Åkeri AB och anställda.

Allvarliga missförhållande kan handla bland annat om ekonomisk brottslighet, korruption, jäv, miljöbrott eller andra allvarliga oegentligheter.
Du kan lämna din rapport helt anonymt, via brev, telefon eller följa länken här på hemsidan.

Vi kommer efter gällande lagstiftning bedöma om rapporten är aktuell för att hanteras inom ramarna av visselblåsarlagen.
Senast sju dagar efter din anmälan kommer du få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.

Tryck här för att komma till anmälan

Brev: Lindaregatan 12, 25475 Ödåkra att: Helene
Tfn: 0709-111552