Vår vardag

Som framgår på annat ställe är vår affärsidé ”Att med god tillgänglighet, hög servicegrad och ett stort nätverk lösa våra kunders transportbehov, även i de fall när andra går bet.” Detta gör att vår vardag sällan blir långtråkig utan omfattar allt från regelbundna rutinuppdrag till olika specialkörningar.

December 2017
Raka spåret till Torsby i Värmland!

November 2017
Nu kör vi ”kyltransport på riktigt”! Pålägg i lasten, söder om Edsbyn i slutet av november.

November 2017
En av åkeriets chaufförer har fått i uppdrag att leverera isolering till ett pågående husprojekt.

September 2017
Leverans av tegel till Kiruna.

September 2017
Med kort varsel får vi ett uppdrag att köra kläckägg från producent i Sverige till en mottagare i Tyskland.
Här var det mycket viktigt med en konstant temperatur om 17 grader.

Februari 2017
Visserligen hör körningar till polcirkeln kanske till undantagen, men visar ändå tydligt att vi verkar över hela landet när så behövs.